Součásti školy

  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  • MATEŘSKÁ ŠKOLA 
  • SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM